ОТКРЫТЬ КАТАЛОГ

Temel çözücüler ve glikoller

Çözücüler, inorganik veya organik maddeler ve ayrıca çeşitli maddeleri çözebilen karışımlar. Temel gereksinimler: minimum toksisite ve yangın tehlikesi, çözünür maddeye göre kimyasal eylemsizlik, bulunabilirlik ve ucuzluk; çözücülerin önemli özellikleri yoğunluk, viskozite, dielektrik sabiti, kırılma indisidir.

Çözücüler, inorganik veya organik maddeler ve ayrıca çeşitli maddeleri çözebilen karışımlar. Temel gereksinimler: minimum toksisite ve yangın tehlikesi, çözünür maddeye göre kimyasal eylemsizlik, bulunabilirlik ve ucuzluk; çözücülerin önemli özellikleri yoğunluk, viskozite, dielektrik sabiti, kırılma indisidir.

bir istek bırakın
Ders
İleti
İsim
Şirket
Şehir
En yakın ofis
Telefon numarası
E-MAIL