Şirket

Sürdürülebilirlik

Rusya’da kendi sektöründe lider ve Avrupa’da ve dünya kimyasal madde dağıtım işinde en önemli şirketlerden biri olan UTS Grup süreklilik içeren gelişim yolunda faaliyetlerini sürekli iyileştirmek için büyük çaba göstermektedir.

Bizim süreklilik içeren gelişimden anladığımız; bugünün ihtiyaçlarını, tedarikçiler, iş ortakları, müşteriler, finansal kurumlar da dahil tüm paydaşların taleplerini karşılayacak şekilde şirketin iyileştirilmesi ve sürekli gelişimiyle birlikte şirket, çalışanlar, onların aileleri ve paydaşların birçoğu için güvenilir ve kaygısız bir gelecek temelini atmaktır.

Yüksek mali ve üretim göstergelerinin başarılması adına kendimiz için görevler belirlenmesi; ülkemiz ve var olan bölgeler ile birlikte UTS Grup’un var olduğu ülkelerin gelişimi ve refahına katkıda bulunulması; vatandaşların yaşam kalitesi ve koşullarının iyileştirilmesi; şirket çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığının korunması; doğal kaynakların kullanılmasındaki tutum ve akılcılık vasıtasıyla çevresel etkinin asgariye indirilmesi de dahil çevresel korumayı – UTS Grup İlkesinde formüle edilen süreklilik içeren gelişim hedeflerini istikrarlı şekilde yerine getirmektedir.

Global olarak, UN Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri Sürdürülebilir Gelişime ilişkin 2030 gündeminin bir parçası olarak 25 Eylül 2015 tarihinde New York’taki UN Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 17 hedef ve 169 amaçtan oluşmaktadır.

UTS Group Sustainable Development Policy