ОТКРЫТЬ КАТАЛОГ

Vulkanizasyon hızlandırıcıları ve vulkanizasyon ajanları

Kauçuklar ve kauçuklar için hızlandırıcılar ve antioksidanlar. Genel ve özel amaçlı kauçuklara dayalı kauçuk bileşiklerinin (kauçuk oluşumu ile çapraz bağlama kauçukları) vulkanizasyon sürecinin hızlandırıcıları. Sülfenamidler, tiazoller, tiuramlar, ditiyokarbamatlar. Tioftalimid sınıfı vulkanizasyon geciktiriciler.

Kauçuklar ve kauçuklar için hızlandırıcılar ve antioksidanlar. Genel ve özel amaçlı kauçuklara dayalı kauçuk bileşiklerinin (kauçuk oluşumu ile çapraz bağlama kauçukları) vulkanizasyon sürecinin hızlandırıcıları. Sülfenamidler, tiazoller, tiuramlar, ditiyokarbamatlar. Tioftalimid sınıfı vulkanizasyon geciktiriciler.

bir istek bırakın
Ders
İleti
İsim
Şirket
Şehir
En yakın ofis
Telefon numarası
E-MAIL